טקסט ספרותי: T-S AS 146.328

טקסט ספרותי T-S AS 146.328

תגים

תיאור

Halakhic discussion concerning marriage contracts; with citations such as Mišna Ketubbot 10:4. CUDL

T-S AS 146.328 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S AS 146.328 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 146.328: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.