רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 8J5.24

מסמך משפטי T-S 8J5.24
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, A Mediterranean society; the Jewish communities of the Arab world as portrayed in the documents of the Cairo Geniza (Berkeley: University of California Press, 1967-1993, 1967), vol. 5.
  לתרגום ראה
  • p. 202
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition