מסמך משפטי: T-S 8J5.23

מסמך משפטי T-S 8J5.23

תגים

תיאור

Conditional bill of divorce. In the hand of Mevorakh b. Natan. Dated: Av 1480 Seleucid, which is 1169 CE. The trader Bū Saʿd Moshe b. Yefet gives this conditional divorce to his wife before setting out on a journey to Yemen. Signed by: Mevorakh b. Natan and Shemuel b. Seʿadya. See also T-S 12.585 recto and verso. (Information in part from S. D. Goitein, Mediterranean Society, 3:192, 467; Amir Ashur and Ben Outhwaite, “Between Egypt and Yemen in the Cairo Genizah,” Journal of Islamic Manuscripts, Vol. 5 (2014), 213.) EMS.

T-S 8J5.23 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בחד בשבה דהוא ש[
 2. אב דשנת אלפא וא[
 3. לשטרות באלמ[
 4. לפסטאט מצר [
 5. אנא משה בר [
 6. וחניכא דאית [
 7. אניסנא ות [
 8. ליכי אנתי פכ [
 9. וחניכא דאית [
 10. דנה וכדן תר [
 11. רשאה ושלט[
 12. להתנסבא לכ[
 13. לא ימחא בידיכי [
 14. והרי את מותרת [
 15. ליכי מני ספר תיר[
 16. ואגרת שיבוקין [
 17. שמואל הלוי בר סע[דיה
 18. מבורך בר נתן

תרגום

T-S 8J5.23 1v

1v

verso

 1. אתמסר גיטא הדין לידה דסת
 2. אלפכר המתגרשת מיד מ
 3. מ]שה המגרש על מנת שאם
 4. ימות יהיה גט ואם לא ימות
 5. לא יהיה גט וכך אמר לה
 6. בפנינו הרי זה גטיך על
 7. מנת שאם לא מתי לא יהא
 8. גט ואם מתי יהא גט ואם
 9. לא מתי לא יהא גט וכאן
 10. דלך בחד בשבה דהוא
 11. ששה יומי לירח אב שתפ'
 12. שמואל הלוי בר סעדיה נע'
 13. מבורך בר נתן החבר זל'
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J5.23: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.