מסמך משפטי: T-S AS 145.375

מסמך משפטי T-S AS 145.375

תגים

תיאור

Legal document. Tiny fragment. Apparently dealing with the marriage of a freedwoman (meshuḥrarta kalta).