מסמך משפטי: T-S AS 145.346

מסמך משפטי T-S AS 145.346

תיאור

Small fragment(s) of legal document(s). In the hand of Ḥalfon b. Menashshe?

T-S AS 145.346 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S AS 145.346 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 145.346: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.