מסמך משפטי: T-S 8J5.12

מסמך משפטי T-S 8J5.12

תגים

תיאור

Two judges inspect together with two government muhandisīn two houses in the Laban (?) lane (near the synagogues) and find that the house of Hibāt & Co. tilts and inclines on the opposite house of Abu 'l-Ḥasan b. Ḥātim (Eli b. Ḥotam). In the hand of Ḥalfon b. Menashshe, 4 February 1136. Verso: trials of the pen; in one, Eli b. Ḥotam ha-Levi sells half of a house. (Information from Goitein's index cards.)

T-S 8J5.12 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. חצרנא אנן חתומי מטה יום אלתלתא שלהי ירח שבט אתמז
 2. מע אבו אלחסן בן חאתם ואלמהנדזין אלמוקופאן מן גהה אלסלטאן
 3. לנטר אלאמלאך ונטרא אלדאר אלמערופה בהבאת קדימא
 4. אלמגאורה לדאר אבו אלחסן אלדאכלתין פי אלזקאק אלמערוף בזקאק
 5. אללבן פשאהדא אלדאראן אלמדכורתאן אלדי אחדתהמא לאבו אלחסן
 6. ואלתאניה להבאת ואשראכה פדלת אלמשאהדה אנהמא
 7. מתקאבלתאן יפצל בינהמא זקאק ואן אלדאר אלמערופה בהבאת
 8. ומן ישרכה מאילה עלי אלדאר אלמנסובה לאבו אלחסן מצרה
 9. בהא תסתחק אזאלה גדראן מעיובה פי [[טבקה תאניה]] //טבאקהא// ותכפיף
 10. גז מן טבקה גרד עלי עלוהא מן אלגז אלמטל עלי דאר
 11. אבו אלחסן ומן אלדאר אלמדכורה להבאת ומן ישרכה אצלאע
 12. ואותאר קד אלצקת אלי וגה אלדאר אלמנסובה לאבו אלחסן
 13. ועצרתה ואצרת בה //בסבב מילהא // וגמיע דלך צרר יסתחק אזאלתה
 14. במא יגב פי מתלה וכתבנא לזכו ולראיה תלי ביני
 15. שיטי טבאקהא: בסבב מילהא : וקיימין כולהון
 16. נתן הכהן בר שלמה נבע
 17. חלפון הלוי ביר מנשה נע

תרגום

S. D. Goitein, "Geniza Documents on the Transfer and Insection of Houses," Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée (n.p., 1973), 401 - 412.

Recto

We, the undersigned, together with Abu ʾ1-Ḥasan b. Ḥātim and the two surveyors provided by the Government for the inspection of properties, were present on Tuesday, the last day of the month of Shevat 1447, when the two inspected the house known of old under the name of Hibāt, which is neighboring the house of Abu ʾ1-Ḥasan. The two houses are situated in the lane known as Laban (milk) Lane.

The two surveyors examined the above-mentioned two houses, the one belonging to Abu ʾ1-Ḥasan and the other to Hibāt and his partners. The examination showed that they face each other and are separated only by the lane, and that the house known by the name of Hibāt and his partners tilts over the house of Abu ʾ1-Ḥasan, causing it damage. It is therefore required that condemnable walls in its upper floors be removed and that a newly added floor in the upper part of the house which overlooks the house of Abu ʾ1-Ḥasan, be reduced. Furthermore, rafters and beams of the house of Hibāt and his partners cleave to the front of the house of Abu ʾ1-Ḥasan and press on it because of the tilting of the house. All this constitutes a damage whose removal is required under circumstances as those described.

 

We have written this down so as to form a title of right and proof  (Written above the lines : )its upper floors because of the tilting of the house. All these conditions are correct.

 

Nathan ha-Kohen, son of R. Solomon, m(ay he rest in) E(den).

Ḥalfōn ha-Levi, son of Manasse, m(ay he rest in) E(den).

 

T-S 8J5.12 1v

1v

verso

(ניסויי הקולמוס, שאחד מהם נוגע לענייננו)

 1. שהדותא דהות באנפנא אנן חתומי מטה אן חצר
 2. אלינא מרור עלי הלוי בר חותם הלוי נע וקאל
 3. אאכתבוא (!) ואחתמוא (!) בכל לישנא אנני קד אבעת
 4. נצף אלדאר אלמערופה בדאר להו (או: לחן, לא: לוי) אלמגאורה לכניסה
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J5.12: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.