מסמך משפטי: T-S 8J4.8 + T-S 10J5.25

מסמך משפטי T-S 8J4.8 + T-S 10J5.25

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1990

תיאור

Court record in the hand of Hillel b. ʿEli (ca. 1066–1108). Dated: Tammuz 1387 Seleucid, which is 1076 CE. Location: Fustat. Record of a partnership concerning half a qintar of opium. The participating parties are Avraham b. Elʿazar ha-Levi and Abū l-ʿAlāʾ ʿUlla b. Yosef ha-Levi. (Information in part from Goitein's index cards; Mediterranean Society, II, pp. 262, 582; EMS.) Join: Oded Zinger.

T-S 8J4.8 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. שהדותא דהות באנפנא אנן שהדי דחתמות ידנא לתחתא בארבעה
 2. בשבה דהוא עשרין ותלתה יומי בירח תמוז דשנת אלפא ותלת מאה
 3. ותשעין ושבע שנין למניינא דרגיליננא ביה בפסטאט מצרים דעל נילוס
 4. נהרא מותבה כן הוה חצר אלינא מ אברהם הלוי בר מ אלעזר נע וקאל
 5. לנא אשהדו עלי ואקנו מני מעכשו ואכתבו ואכתמו עלי בגמיע אלאלפאט
 6. אלמחכמה ואלמעאני אלמוכדה ובכל לישאני דזכואתא וסלמו דלך אלי אלשיך אבו
 7. אלעלא מ עולה הלוי בר מ יוסף נע ליכון בידה לליום ובעדה חגה וותאק
 8. אנני מ[

תרגום

T-S 10J5.25 1r

1r
 1. [ . . . . . . . . . . . . . . ] פי צחה מני וגואז אמר טאיעא מן גיר קהר [ולא גבר
 2. ולא אכראה ולא גלט ולא גיר דלך מן גמיע מפסדאת אלשהאדה
 3. באני קד והבת לה מעכשו נצף פאידה נצף אלקנטאר אלאפיון אלדי
 4. לי צחבה אבו אלימן מ עולה בר מ אברהם נע במתנה מתנת בארי מתנת
 5. עלמין מתנת פרהסיא מתנה גמירא חתיכא חליטא שרירא וקיאמא יהיבא
 6. ומשלמא ליה מן יומא דנן ולעלם ולה אן יטאלב מן הי ענדה ויסתכלצהא
 7. לנפסה ויהבהא אן אכתאר דלך ויפעל במא מא יותר כמא יותר ומא בקי
 8. לי פיהא שי ולא בקית לנפסי פיהא שום דבר בעולם וכתבת הדא אלכתאב
 9. לה ליכון בידה וביד וראתה בעדה אריך ושריר וקיים ומוחזק דיזכי ביה
 10. בכל בתי דינין לעלם לא כאלאסנאדאת ולא כמ[ . . . . ] אלכתב אלא כאוכד ואתקן
 11. מא סטרוה רבותינו זל פי כתב אלהבאת וקד אבטלת כל מודע וכל תאני געלתה
 12. או געלה לי גירי לא פסך בה שי מן הדא אלכתאב בתיקון חכמים וקנינא מן מר אבר
 13. דנן בר מ אלעזר הלוי במנא דכשר למקניא ביה בכל מה דכתיב ומפרש
 14. לעילא ושהדותא דא כתבנא וחתמנא ויהבנא למ עולה דנן לדיהוי בידיה לזכו
 15. ולראיה הלל החזן ביר עלי זל נתנאל הלוי בר ישועה ננ
 16. נתנאל בר עמרם ענ

T-S 8J4.8 1v

1v

T-S 10J5.25 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J5.25: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.
 • T-S 8J4.8: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.