מסמך משפטי: T-S 8J4.4

מסמך משפטי T-S 8J4.4

תגים

תיאור

Legal document in which Shimʿon ha-Levi agrees to rent his wife a place to keep her belongings separate from his; Shimʿon also takes over her dowry without permission. Signed by Ghālib ha-Kohen b. Moshe, 'Eli ha-Kohen b. Yaʿish and ʿEli ha-haver b. ʿAmram. Dated 8 Tishri 1369 of the Seleucid Era (= 1057 CE). (Information from Goitein's index cards; and Oded Zinger, Women, Gender, and Law, 178). EMS

T-S 8J4.4 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

הסכם בין בעל ואשתו

 1. חצר בית דין שמעון בן לוי פי כלף
 2. וקע בינה ובין זוגתה ואדעת עליה
 3. בדנאניר עלי צפאת פאקר מן גמיע
 4. מא דכרתה עלי תמניה דנאניר
 5. מן שי כאן אכדה מנהא ויעמל בה
 6. וארבעה דנאניר אשתרי בהא קמח
 7. ושרט עליה אן יכתרי להא בית פי מא
 8. בין יהוד וידפע להא רחלהא אלדי הו
 9. ענדה תנקלה אלי אלבית אלדי פימא בין
 10. אליהוד ובדלך וקעת בה אלשהאדה ודלך
 11. יום אלג לח כלון מן תשרי שנת אשסט
 12. גאלב הכהן בר משה ננ
 13. עלי הכהן בר יעיש ננ
 14. עלי החבר המעולה ביר עמרם

תרגום

T-S 8J4.4 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J4.4: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.