רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S Ar.42.80

מסמך משפטי T-S Ar.42.80
  1. ציטוט
    Amel Bensalim, Stephanie Luescher, Athina Pfeiffer, Marina Rustow and Lucia Waldschuetz, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי] (in Arabic).
    כולל digital edition
  2. ציטוט
    Marina Rustow, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
    כולל digital translation