רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S Ar.42.140

מסמך משפטי T-S Ar.42.140
  1. ציטוט
    Alan Elbaum, Athina Pfeiffer, Marina Rustow and Yusuf Umrethwala, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי] (in Arabic).
    כולל digital edition
  2. ציטוט
    Marina Rustow, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
    כולל digital translation