מסמך משפטי: T-S Ar.50.57 + T-S 8J4.20

מסמך משפטי T-S Ar.50.57 + T-S 8J4.20

תיאור

Legal document. Declaration made by Peraḥya b. Natan for Ḥiyya b. Yeshuʿa ha-Kohen concerning potential claims of the latter against the orphan son of the late Abū l-Surūr al-Ḥalabī. Dated: last 10 days of Kislev 1419 Seleucid = December 1107 CE. Witnesses: Berakhot b. Aharon ha-Kohen; Yefet b. Hillel. (Information in part from GRU, updated by MRC 05.17.16.) See also Frenkel, Qehillat Halab, 63–69. Join: Alan Elbaum.

T-S 8J4.20 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. שהדותא דהות באנפנא] אנן שהדי דחתמות ידנא לתחתא 
 2. כן הוה חצר אלינא פרחיה הזקן ב]ר נתן נע וקאל לנא אשהדו
 3. עלי ואקנו מני בכל לישאני] דזכואתא ואכתבו ואכתמו
 4. וסלמו דלך אלי חייא הכהן בר י]שועה נבע ליכון בידה וב[יד
 5. וראתה בעדה חגה וותא]ק לליום ומא בעדה //דיזכה ביה ב[כל בתי] דינין// בצחה
 6. מני וגואז אמר טאיעא מן גיר ג]בר ולא אכראה ולא סהו ולא
 7. גלט . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ולא] גיר דלך ולא שום מדעם
 8. בעלמא [. . . . . . . . . . . . . . .] אלדי לליתים ולד אבו סרור
 9. א]לחלבי אלמתופא אלמודוע ענד //מר// חייא הכהן בר ישועה
 10. הכה]ן נבע וקבלת עלי נפסי א/ח/ריות כל מטאלב אן יטאלבה
 11. בהדא אלמצחף אלדי לליתים ולד אבו אלסרור אלחלבי
 12. אלמתופא מן מטאלבה בית דין אלדי //הוא// אביהן של [ית]ומים
 13. וגירה מן סאיר בני אדם באוכד מעאני אלאחריות [
 14. אלטאמן לה דלך וקנינא מן מר פרחיה הזקן בר נתן נע
 15. ]חייא הכהן בר ישועה הכהן נבע באבטאל כל מודעי
 16. ותנ]אי וכאן דלך פי אלעשר אלאכיר מן חדש כסליו שנת
 17. אתיט לשטרות בפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא מותבה
 18. וקנ]ינא מיניה במנא דכשר למקניא ביה על כל מה דכת[יב
 19. ומפר]ש ליעלא שריר ובריר וקיים: ברכות הכהן בר אהרן סט
 20. יפת בר הלל

תרגום

T-S 8J4.20 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J4.20: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.