מסמך שלטוני: T-S Ar.39.97

מסמך שלטוני T-S Ar.39.97

תיאור

Possibly a fragment of a petition. The beginnings of 11 lines are preserved. On verso there are accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals. Needs examination.