רשומה קשורה ל-מסמך שלטוני: T-S Ar.39.80

מסמך שלטוני T-S Ar.39.80
  1. ציטוט
    Yusuf Umrethwala, PGP Translations (n.p., 2023).
    כולל digital translation
  2. ציטוט
    Yusuf Umrethwala, unpublished editions (n.p., 2023).
    כולל digital edition