מסמך משפטי: T-S 8J4.15

מסמך משפטי T-S 8J4.15

תיאור

Fol. 1r: Legal record. Dated: Monday, 18 Av 1490 Seleucid = 19 July 1098 CE. Recording that the silk dealer Yaʿaqub al-Rūmī b. Yosef deposited the trousseau of his wife Zayn bt. Nissim with the beadle Maʿālī pending a dispute between husband and wife. (Information from Goitein's index card.) EMS

T-S 8J4.15 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בתרין בשבה דהוא תמניסר יומין בירח
 2. אב דשנת אתט למנינא דרגיליננא ביה
 3. בפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא
 4. מותבה חצר לבית דין מ יעקב אלרומי
 5. אלקזאז בר מ יוסף וזוגתה זין בת נסים
 6. וגרי בינהמא מנאזעאת ואחצר יעקב
 7. דנן גמיע אלנדוניא אלתי דכלת עליה זוגתה
 8. זין דא בהא מא כלא לי ובעץ חואיג
 9. ואודעוא גמיע מא ה ענדנא ענד
 10. מ מעאלי אלכאדם והו טו קטעה נחאס
 11. ומכדה פיהא קטעה כז באלמכדה
 12. אלמדכורה ומראה בגלאפהא במכדה
 13. אכדי פיהא טו קטעה באלמכדה ומנדיל מלפוף
 14. למראה

תרגום

T-S 8J4.15 1v

1v

T-S 8J4.15 2r

2r

T-S 8J4.15 2v

2v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J4.15: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.