רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 8J28.7

מכתב T-S 8J28.7
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, "Side Lights on Jewish Education from the Cairo Geniza," in Gratz College Anniversary volume (Philadelphia: Gratz College, 1971), 83-110.
    לdigital edition, digital translation, מהדורה ראה
    • p. 104