מכתב: T-S 8J26.3

מכתב T-S 8J26.3

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1986

תיאור

Letter in the hand of Efrayim b. Shemarya. Dating: Ca. 1026 CE. Referring to a speech made by Abū Isḥāq (Avraham b. Sahlān), a member of the Babylonian yeshiva, concerning the eclipse of the exclusive juridical authority of the Palestinian yeshiva (i.e. the authority of Efrayim b. Šemarya). (Information from Gil and CUDL)

T-S 8J26.3 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

תרגום

T-S 8J26.3 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 8J26.3: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.