רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 8J20.7

מכתב T-S 8J20.7
 1. ציטוט
  משה גיל, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 4.
  למהדורה ראה
  • #725, 377–79
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition