מכתב: T-S 8J20.7

מכתב T-S 8J20.7

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1990

תיאור

Letter from Yehuda b. Salāma, in an unknown location, to Yosef b. ʿEli ha-Kohen Fāsī, in Fustat. Dating: Ca. 1054 CE. Concerning money shipments. The writer has been unable to obtain anything from Ibn Khafāja, who is sick (r8–9). (Information from Gil, Kingdom, vol. 4, pp. 377-379, #725). VMR

T-S 8J20.7 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

Recto:

 1. כתאבי [יא סי]די ומולאי אטאל אללה בקאך וא[דאם] סלאמתך וסעאדתך וציאנתך וזאד
 2. אחסאנה אליך וגמיל צנעה לדיך יום אלב לו כלון מן גמאדי אלאכיר וקד [וצלת
 3. אלצרה מע עתיק אלגוהרי והי באקיה עלי חאלהא אלי חין וצול כתאבך פאני
 4. לם נרא ל[כ]תבי גואב וערפתך פיהא . . . . . ר ב . . דינר בתלתין אלק
 5. וזאיד והדה סער מא נשתריה חתי תתכב לי בה ואן כלוף לם יצל
 6. אלי וקת הדה אללה יצחבה אלי סלאמה ותבלג מולאי אלשיך אבי אסחק ברהון
 7. בן מוסי אלסלאם ותערפה אן טלב מני אברהם גנון אלכט אלדי עלי אבו אלטיב
 8. חנין בתמן אלענבר פאחב יערפני אן כאן ידפעה אליה או לא ואבן כפאגה
 9. וגע מא קדרת עליה יעטיני שי ומא לי מא נכתב בה אליך אכתר מן אלשוק
 10. קרב אללה אלגמע בך עלי אפצל עואידה אלגמילה אנה עלי דלך קדיר
 11. תכתץ רוחה אלשריפה אגל אלסלאם ור נהראי אן כאן חאצר אלסלאם
 12. ותבלג מולאי אבי יעקב יוסף בן סגמאר אלסלאם

תרגום

T-S 8J20.7 1v

1v

Recto margin:

ומולאי אבי / זכרי בן מוסי / בן סגמאר / אלסלאם / וגמיע / אכואננא ומן / סאל ענא

/ אלסלאם / ושלומך / . . . ./ . . . . . / . . . . /

דכאן

Verso:

 1. סידי מולאי אבי יעקב יוסף [בן עלי כה]ן [ננ אל]פא[סי]
 2. אדאם אללה סלאמתה וסעאדתה וציאנתה
 1. מחבה יהודה בן סלא[מה . . .] ננ דין
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J20.7: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.