רשימה או טבלה: T-S Ar.35.60

רשימה או טבלה T-S Ar.35.60

תיאור

Sums in Greek/Coptic numerals.