רשימה או טבלה: T-S Ar.35.345

רשימה או טבלה T-S Ar.35.345

תיאור

Business accounts in Spanish. Dating: Unknown, needs to be examined by an expert; appears old, likely no later than 16th century.