מסמך שלטוני: T-S Ar.35.31

מסמך שלטוני T-S Ar.35.31

תיאור

Recto (side of later use): Tax receipt from the dossier of Abū l-Ḥasan b. Wahb, in the hand of the jahbadh Mīkhāʾil b. ʿAbd al-Masīḥ.