מסמך שלטוני: T-S Ar.34.50

מסמך שלטוני T-S Ar.34.50

תיאור

Receipt for the ḍamān of a shop in Minyat al-Ghamr(?) for Yūsuf b. Ibrāhīm in the year [...]. Needs examination.