סוג לא ידוע: T-S Ar.34.308

סוג לא ידוע T-S Ar.34.308

תיאור

Document(s) in Arabic script. One text block mentions Shujāʿ al-Dawla. Needs examination.