רשימה או טבלה: T-S Ar.34.267

רשימה או טבלה T-S Ar.34.267

תיאור

Business accounts. In Judaeo-Arabic. The hand may be known. Dating: perhaps 12th century.