רשימה או טבלה: T-S Ar.34.225

רשימה או טבלה T-S Ar.34.225

תיאור

Accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals. Needs examination.