רשימה או טבלה: T-S Ar.34.123

רשימה או טבלה T-S Ar.34.123

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Late.