מכתב: T-S 8J19.7

מכתב T-S 8J19.7

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1990

תיאור

Letter from ‘Amram b. Natan to Ismā‘īl b. Ibrahim al-Tūnī in Alexandria, ordering him to send two ḥuramdāns with paper, a kerchief, two glass containers, three “al-mutaqalāt al-rukhām” and a bottle with rosewater. (Information from Goitein's index cards) EMS

T-S 8J19.7 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בשמך רחמנא
 2. וצל כתאבך יאסידי אטאל אללה בקאך וקראתוה ווצל הארון וערפני
 3. מוסאעדתך לוה ושכרת תפוצלך עלי דאלך וכתאבי הדא יצל אליך
 4. אידך אללה מן יד אבי אלנגם הלאל צאחיב סידי אבי אלחסן עלאן בן
 5. אברהם בן שטור אידוה אללה פאדא וקפת עליה פתדפע אליה אלדי
 6. תרכתוה ענדך והו אלחרמדאנין אלדי פיהמא אלקראטיס ואלמנדיל
 7. איצא ותדפע אליה אלקראבין אלזנגאג (אולי אלגולגאג) ואלתלת אלמותקלאת

אלדוכאם

 1. ואלקארורה אלמא ורד אלי תרך ענדך הרון ולא תוכיר ענה דאלך
 2. ותמצי מעוה אלי אלמכזן אלדי תרך הארון פיה אלרחל תוריה לה חתי
 3. יערפוה ולא תתואנא פי דאלך ולא יעלם אחד לא גוי ולא עברי בשי
 4. ממא אכתוב אליך ביה ואתרוך אלסולם אלכשב ענדך אלי חין וצולי
 5. ואדפע אלבורמיה אלתי פי אלגלאף אלי סלמאן אלאשקר פיה לוה

margin

ואן כאן לך חאגיה ערפני בהא אן שא אללה

תרגום

T-S 8J19.7 1v

1v

page b

يصل هذا الكتاب اﻻسكندريه اﻻساكفة دكان من صديقه עמרם בר נתן

اسماعيل بن التوني العطار اليهودى

اطال الله عز٥

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J19.7: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.