רשימה או טבלה: T-S Ar.30.249

רשימה או טבלה T-S Ar.30.249

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2019

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. The hand may be known. Dating: 11th or 12th century. Mentions people such as Khalfūn and Ḥusayn. Mentions commodities such as sugar, brazilwood, pepper, beads (kharaz); walnuts; clove.