רשימה או טבלה: T-S Ar.30.138

רשימה או טבלה T-S Ar.30.138

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Probably medieval.