רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 8J18.27

מכתב T-S 8J18.27
 1. ציטוט
  משה גיל, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 4.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #773
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions (Nahray‎ b. Nissim archive).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • p. 119