מכתב: T-S 8J17.4

מכתב T-S 8J17.4

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1990

תיאור

Letter from Manṣūr b. [...] to Abū l-Ḥasan ʿAmmār al-A[..]ī, in Qalyūb. In Judaeo-Arabic with the address in Arabic script. The letter was sent together with a book (bible?) in small booklets (muṣḥaf ṣaghīr karārīs), and either the addressee or Abū l-Ḥasan ʿEli ha-Kohen is asked to deliver it to Ibn Shemaʿya al-Ḥaver with the message "this is from/by Sibāʿ b. Ṭībūs." The only reason the writer did not come himself is that he was occupied with the teaching of the children. EMS. ASE.

T-S 8J17.4 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בשמך רחמ
 2. כת/א/בי אליך יאכי ואעז אנאס ענדי אטאל
 3. אללה בקאך ואדאם עזך ומא אחסן
 4. אצף מא ענדי מן אשוק (!) אליך גמע
 5. אללה ביננא עלא אסר חאל במנה וכרמה
 6. אנה ולי דאלך ואלקדר עליה תנשא
 7. אללה וקד ארסלת אליך מע מוצל
 8. האדה אלאחרף מצחף צגיר כראריס
 9. ואנא אסאלה אן יתא ל עליה יגיז
 10. לי בה ויוצלה אמא הוה (!) ואמא אבו
 11. אלחסן עלי הכהן תוצלוה אלא
 12. מולאי אלחאביר אבן שמעיא
 13. ותקול לה האדא לשבאע אבן
 14. טיבוס ומא אקעדני אלא אן
 15. מסכוני אעלם אלצביאן ומא כאן
 16. לך מן חאגה תכצני בהא כצצתך

margin

באתם אסלאם עלא עלי הכהן ועלא גמיע [[אצ]]

top of page

אצחאבנא אתם / אסלאם ולא תדעני מן גיב האדה אלמ

תרגום

T-S 8J17.4 1v

1v

page b

يصل الى قليوب الى ابو الحسن

من شاكر تفضله

ﻻ عدم تفضله

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J17.4: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.