רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 8J17.16

מכתב T-S 8J17.16
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, India Book vol. 6 (unpublished)‎ (in Hebrew).
  למהדורה ראה
  • ו22ב
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition