מכתב: CUL Or.1080 J158

מכתב CUL Or.1080 J158

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2020

תיאור

Letter fragment in Judaeo-Arabic. Mentions Abū l-Ṭāhir. Deals with business matters and mentions an exchange rate. Possibly in the same handwriting: CUL Or.1080 J158 (PGPID 19788) and ENA NS 34.21 (PGPID 12101).

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).
 1. אנפזת [
 2. ענדהם(?) וקד קאל אבו אלטאהר [
 3. כתאב אלדי ארסלה מא נסל[
 4. וצל אלצרף ענדנא כמסה וכ[מסין(?)
 5. הדא אלכתאב כאן אחד וכמ[סין(?)
 6. מן מאיה דרהם ואלערציין [
 7. קלת לי אי שי נעמל בהם ו . [
 8. בואחדה מנהם לגיבתך פאן [
 9. אי שי אכר הדא אלקעאד מא [. . . . . . אללה
 10. תעאלי ירד אלע/א/קבה אלי כיר ונח[ן
 11. פאללה ילטף בנא גמיע כץ נ[פסך אתם אלסלאם ועלי
 12. מן תחוטה ענאיתך אלס[לאם

תרגום