מכתב: T-S 8J16.29

מכתב T-S 8J16.29

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Letter written by a Byzantine scribe in Egypt on behalf of an unnamed blind man, addressed to a charitable administrator called ‘Eli ha-Kohen b. Hayyim and his son Efrayim. Dating: ca. 1090 CE. The letter details that the poor man’s wife and children are due to come up from Alexandria but they have written to say they cannot afford the cost of a boat ride, and so the writer requests that Eli ha-Parnas hold a collection and “do not let the oppressed return in shame.” The foreign scribe spells Alexandria with a qof instead of the expected kaf. (Ben Outhwaite, “Byzantines in the Cairo Genizah,” in Jewish Reception of Greek Bible Versions, ed. Nicholas de Lange, Julia Krivoruchko, and Cameron Boyd-Taylor, 183, 197-201) EMS

T-S 8J16.29 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. לכבוד גדולת קדושת הדרת נזר ועטרת
 2. אל מרנא ורבנא עלי הפרנס הנאמן החכם והנבון
 3. הצדיך התם הישר שעשה עמי טובות הרבה
 4. מיום בואי ואני עבדו הסגי נהור אתענה
 5. בכל שיני וחמישי ויש לי שנה לא אכלתי
 6. בשר ואני מתפללל לך ולחמודך ר אפרים
 7. יומם ולילה שיזכיר האל לראות לו בנים
 8. זכרים מחלציו ולשמוח בה[ם] אמן. עבדך
 9. מפיל החינתו לפני יי ולפניך ולעשות עמי
 10. חסד לעשות [לי] פסיקה כי אשתי ונעריי
 11. עולים מן אקסדריאה וכתבו לי כי אין להם
 12. שכר הספינה ותעשה עמי חסד גם
 13. בפעם הזה ותיטיב חסדך עמי האחרון
 14. מן הראשון ותגזר אומר ויקם לך ועל דרכיך
 15. נגה אור ואל תרף ידך מעבדך ואל
 16. ישוב דך נכלם. ואלהי ישראל יתן לך שיבה
 17. טובה ואחרית טוב ותבלה בטוב ימיך
 18. ושנותיך בנעימים ושלומך יסגא (!) לעד
 19. אמן.

תרגום

Mark Cohen, The Voice of the Poor in the Middle Ages (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2005).

Recto

 1. To your honor, greatness, and holiness, excellent diadem and crown. 
 2. To our master and teacher Eli the parnas, the trusted, the wise and discerning,
 3. the righteous, the perfect and straight, who has done me many favors
 4. since I came. I, your slave, the blind, fast
 5. every Monday and Thursday. For a year I have not eaten
 6. meat. I pray for you and your son R. Ephraim
 7. day and night that God grant that you see sons
 8. from him and rejoice in the[m], amen. Your slave
 9. entreats God and you to do for me
 10. a kindness by arranging [on my behalf] a pesiqa, because my wife and sons
 11. are coming up from Alexandria, and they wrote to me that they do not have
 12.  the fee for the boat. So do for me a kindness this
 13. time, also, and your latter kindness toward me will be better
 14. than the first. "You will decree and it will be fulfilled, and light will shine
 15. upon your affairs" (Job 22:28). "Do not fail your servants" (Joshua 10:6). "Let not
 16. the downtrodden turn away disappointed" (Psalm 74:21). May the God of Israel grant you good
 17. old age and a good end and that you spend your days well.
 18.  
 19. Amen. 

 

T-S 8J16.29 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J16.29: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.