מכתב: Halper 424

מכתב Halper 424

תגים

תיאור

Informal note in Judaeo-Arabic. Reminding the addressees to give the money to a certain poor man that they had promised to give.

Halper 424 p. 1

p. 1

תיעתוק

Alan Elbaum, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי] (n.p., 2024).
  1. אני כתיר אלאסתיחאש מן חצרה מואלי וסאדתי אלשיוך אלאגלי המבה יגן בעדם ויהיה בעזרם
  2. וימלא חסרונם ושאכרא ללה תעאלי עלי חסן עאקבתהם ומדכרא להם במא כאנו תנדבו בדפעה
  3. ללרגל אלעני אלדי קצד מכארמהם וטיב מאאתלהם וחצל לה מנהם ועדהם אלצאדק
  4. והם אולי מן תפצל ואקרב אלנאס אלי כל פצילה אדכרת גלאלהם בדלך וראיהם
  5. אלמופק דאימא שלומם ישגא לעד

תרגום

Halper 424 p. 2

p. 2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • Halper 424: University of Pennsylvania Libraries