רשומה קשורה ל-מכתב: Halper 380

מכתב Halper 380
  1. ציטוט
    Alan Elbaum, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי] (n.p., 2024).
    כולל digital edition