מכתב: Halper 380

מכתב Halper 380

תיאור

Letter fragment from ʿOvadya to an unknown addressee. In Judaeo-Arabic. Mentions Abū l-Faraj; asks the addressee to help al-Shaykh al-Rashīd in some legal dispute on behalf of the writer, because that would save the writer the trouble of traveling and the exhaustion; mentions Sayyidnā al-Rayyis and Shelomo and R. Shemuel ha-Dayyān (perhaps Shemuel b. Saʿadya ha-Levi, who served in Maimonides's court in Fustat, and appears in documents ranging between 1165–1203). (Information in part from FGP.) NB: Either the FGP images or metadata for Halper 380 and Halper 381 are assigned to the wrong shelfmark; see 381 for the description of 380 and vice versa.

Halper 380 p. 1

p. 1

תיעתוק

Alan Elbaum, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי] (n.p., 2024).
 1. . . . ומ . . . . . ו . . ק . [
 2. אלממלוך בלשיך אבו אלפרג וחכית
 3. לה קצייה אלפוה וועד באנה יסאעד
 4. פ]י כלאצהא ואשתהי מן אחסאנך
 5. אן לא תגפל ען כדמת אלשיך אלרשיד
 6. ומסאעדתה פי כלאצה מן כצמה
 7. מן חית אן תגניני ען אלחרכה ואל
 8. תעב ואלכצארה כמא אלמערוף מן
 9. מחבתך ושפקתך ומא בקי לה מא
 10. יתחגג בה הידהו(?) //גאב// מעה וכאלה מן
 11. סיידנא אלרייס מן גהה שלמה וקד
 12. כתבת לסיידנא ר שמואל הדיין כתאב
 13. וסאלתה פי אלמסאעדה לה בעד
 14. אכצאץ אלחצרה אלסאמיה באגל
 15. סלאם וגמיע מן תחוטה ענאיה
 16. אלמולי מכצוץ באתם סלאם ושלום

Right margin

 1. ואעלם אנני . . . [
 2. ען אלמגיי מע אלשיך . [
 3. אלא טמע פי אחסאנך אנך
 4. תגני עני פי אצצעאף
 5. מא אריד אעמלה פלא
 6. תגפל פי מא תעמלה מענא
 7. פי האדה אלקצייה ושלום
 8. עבדו הצעיר עובדיה

תרגום

Halper 380 p. 2

p. 2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • Halper 380: University of Pennsylvania Libraries