רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Halper 345

מסמך משפטי Halper 345
  1. ציטוט
    Phillip Ackerman-Lieberman, "A Partnership Culture: Jewish Economic and Social Life Seen Through the Legal Documents of the Cairo Geniza" (PhD diss., Princeton University, 2007).
    לdigital translation ראה
    • Doc. 11