טקסט ספרותי: Bodl. MS heb. f 18/51 + Bodl. MS heb. f 18/52 + Bodl. MS heb. f 18/53

טקסט ספרותי Bodl. MS heb. f 18/51 + Bodl. MS heb. f 18/52 + Bodl. MS heb. f 18/53

תגים

תיאור

Literary text in Judaeo-Arabic. Giving alchemical recipes, occult correspondences between celestial objects and metals (called ʿaqāqīr), and handy recipes for getting stains, e.g. saffron stains, out of clothing.

Bodl. MS heb. f 18/51 51 recto

51 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. f 18/51 51 verso

51 verso

Bodl. MS heb. f 18/52 52 recto

52 recto

Bodl. MS heb. f 18/52 52 verso

52 verso

Bodl. MS heb. f 18/53 53 recto

53 recto

Bodl. MS heb. f 18/53 53 verso

53 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום