רשומה קשורה ל-מכתב: Bodl. MS heb. f 103/48

מכתב Bodl. MS heb. f 103/48
  1. ציטוט
    Alan Elbaum, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי] (n.p., 2024).
    כולל digital edition