מכתב: Bodl. MS heb. f 103/48

מכתב Bodl. MS heb. f 103/48

תיאור

Letter addressed to 'Sayyidnā.' in Judaeo-Arabic. Dating: 13th century, based on the handwriting. There is not much by way of content; it is heavy on the flattery and seems to be encouraging the addressee to come visit.There is a response on verso.

Bodl. MS heb. f 103/48 48 recto

48 recto

תיעתוק

Alan Elbaum, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי] (n.p., 2024).

Recto

 1. ] . הגדול . . . . נשיא . . . [. . . . . . . . . . . . . ירום
 2. הודו ויגדל כבודו נצח סלה וינהי כתרה א . [
 3. במנן מולאה ואחסאנה ותפצלה מע אלסאעאת
 4. ואללחטאת וגיר שאך פי מחבה סידנא ותפצלה
 5. פאללה תע ידים אלגמאל בבקא סידנא ויתוג סאיר
 6. אלקהלות בטול מדתה וגיר כאף ען סידנא תשויש
 7. אלוקת אלי אן יטלע אללה וירחם ואלממלוך יסאל מן
 8. תפצל סידנא תרך אלכלפה ואלחרכה פמא נשתהי
 9. אן שא אללה אלא חצור סידנא וחצול גמאלה ענדנא
 10. פי אלאפראח קריב למען שמו והו תע יגמע
 11. ]ל . . בביאת

תרגום

Bodl. MS heb. f 103/48 48 verso

48 verso

Verso

 1. ] . . . . . . . . . . . [
 2. לנא קלב פי אלעיד לבעדה
 3. ואסתיחאשנא מן גיבתה ענא
 4. פאללה לא יוחשנא מנה ויכתב
 5. בספר חיים בספר זכרון
 6. ושלומו יגדל
תנאי היתר שימוש בתצלום