מסמך משפטי: Bodl. MS heb. e 32/51

מסמך משפטי Bodl. MS heb. e 32/51

תגים

תיאור

Deed of sale. Location: Ḥamida/Ḥamuda, Yemen. Dated: 24 Av במ״ד, which is likely 2044 Seleucid = 5 August 1733 CE. The parties include [..] and Saʿīd and Avraham the sons of Yūsuf. Currency: gurush. Signed: Menaḥem b. Ḥayyim; Saʿadya b. Avraham. There is a note on verso with more names.

Bodl. MS heb. e 32/51 51 recto

51 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. e 32/51 51 verso

51 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום