מכתב: Bodl. MS heb. e 105/54

מכתב Bodl. MS heb. e 105/54

תגים

תיאור

Probably non-Geniza. Address of a letter in the hand of Yaʿaqov Ḥayy Mondolfo of Siena to the rabbis and sages of the yeshiva ("residenza") of London (לונדון, לונדריס). Re: scribe, see Bodl. MS heb. e 105/53 and Bodl. MS heb. e 105/55. This may be the address of the letter in Bodl. MS heb. e 105/53.

Bodl. MS heb. e 105/54 54 recto

54 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. e 105/54 54 verso

54 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום