מכתב: Bodl. MS heb. e 105/55

מכתב Bodl. MS heb. e 105/55

תגים

תיאור

Probably non-Geniza. Letter from Yosef b. Yiṣḥaq Gallico (? גלקו), in London, to Yaʿaqov Ḥayy b. Avraham Mondolfo, in Siena. Dating: slightly after Adar 5454 AM / 1694 CE. The sender reports that they have received Mondolfo's letter from Adar 5454 (see Bodl. MS heb. e 105/53 + Bodl. MS heb. e 105/54) and politely tells him that "here is not his place, for there are many physicians here."

Bodl. MS heb. e 105/55 55 recto

55 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. e 105/55 55 verso

55 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום