מסמכים קשורים מכתב: Bodl. MS Heb. d 68/105

מכתב Bodl. MS Heb. d 68/105