סמי ספרותי: Bodl. MS Heb. d 68/105

סמי ספרותי Bodl. MS Heb. d 68/105

תגים

תיאור

Colophon draft for a muṣḥaf (Torah). The scribe is Shelomo ha-Levi b. Shemuel b. Seʿadya b. [Yiṣḥaq?] b. Yaʿaqov. The same man appears in T-S 8J6.9 (1231 CE); his brother Yosef b. Shemuel was also a well-known scribe and judge; and their father Shemuel was a judge in Maimonides' court. (Information in part from Amir Ashur and from Goitein, Med Soc II, pp. 228–29)

Bodl. MS Heb. d 68/105 105 recto

105 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS Heb. d 68/105 105 verso

105 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום