מסמכים קשורים מכתב: Bodl. MS heb. d 66/95

מכתב Bodl. MS heb. d 66/95