רשימה או טבלה: Bodl. MS heb. d 66/95

רשימה או טבלה Bodl. MS heb. d 66/95

תיאור

Accounts in Arabic script, headed "with .... Abū ʿAlī 29 dirhams." There follows a tally of different amounts of dirhams received at different points.

Bodl. MS heb. d 66/95 95 recto

95 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. d 66/95 95 verso

95 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום