מסמך משפטי: Bodl. MS heb. d 66/55

מסמך משפטי Bodl. MS heb. d 66/55

תגים

תיאור

Legal testimony. In Hebrew. Dating: Late, probably no earlier than 15th or 16th century. Unfinished and unsigned. Esther bt. Elʿazar b. Pinḥas, the wife of Yosef b. Moshe b. Asher makes a declaration concerning the business partnership between her father and her husband.

Bodl. MS heb. d 66/55 55 recto

55 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. d 66/55 55 verso

55 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום