רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Bodl. MS heb. d 66/126

מסמך משפטי Bodl. MS heb. d 66/126
  1. ציטוט
    אברהם חיים פריימן, תשובות רבנו אברהם בן הרמב"ם‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Meqize Nirdamim, 1937).
    למהדורה, תרגום ראה
    • pp. 206–07 (#121)